W obliczu zmieniających się trendów konsumenckich, rosnącej konkurencji i wyzwań związanych z kryzysem gospodarczym, a także potrzeby wsparcia firm dotkniętych skutkami pandemii, dotacje dla gastronomii stają się ważnym narzędziem wspierającym rozwój i innowacje w tym sektorze. 

Kto może skorzystać z dofinansowania i ile można otrzymać?

Dotacje dla firm w ramach Wsparcia Krajowego Planu Odbudowy przeznaczone są na rewitalizację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów gastronomicznego, hotelarskiego, turystycznego oraz kulturalnego, zmagających się ze skutkami po pandemii COVID-19. Do programu mogą zgłaszać się właściciele restauracji, hoteli, firm cateringowych i obiektów turystycznych. Głównym celem dotacji jest aktywowanie zmian i podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w aktualnej dokumentacji, w ramach najbliższego naboru, przedsiębiorcy będą musieli udowodnić, że w roku 2020 lub 2021 nastąpił spadek obrotów ich firm na poziomie, co najmniej 30%, w porównaniu z rokiem poprzednim. W przypadku, jeśli przedsiębiorstwo zawiesiło działalność na co najmniej 6 miesięcy w 2020 roku, spadek obrotów w 2021 roku jest porównywany do 2019 roku. Planowane dofinansowanie dla gastronomii na rok 2024 ma wynieść do 90% w ramach pomocy de minimis, przy maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych do 600 000 zł. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania w ramach KPO dla gastronomii i innych branż ma wynosić 540 000 zł, przy minimalnej kwocie 50 000 zł.

Jak spełnić kryteria i na co przeznaczyć przyznaną dotację?

Dotacja w ramach KPO może być wykorzystana na różnorodne obszary, związane z rozbudową lub unowocześnieniem infrastruktury produkcyjnej lub usługowej danego przedsiębiorstwa. Inwestycje objęte wsparciem w ramach dotacji dla gastronomii na rok 2024, obejmują prace budowlane, modernizację zgodną z zasadami ekologii, wdrożenie nowoczesnych technologii cyfrowych oraz zakup niezbędnych urządzeń i maszyn. Środki można również przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez organizację szkoleń, zwłaszcza w kontekście adaptacji do zmian lub rozszerzenia profilu działalności. Oferowane środki będą wypłacane w formie zaliczki i/lub refundacji. Dany projekt nie może być rozpoczęty przed złożeniem wniosku, a okres realizacji wynosi 12 miesięcy. Istotne jest, żeby wszystkie działania w projekcie zakończyły się najpóźniej do 31 stycznia 2026 roku. Ocena zgodności projektu MŚP z kryteriami jest przeprowadzana w jednym etapie, a dokładność oceny zgłoszenia zapewniają, co najmniej dwaj członkowie komisji oceniającej. Wszystkie niezbędne wytyczne znajdują się w regulaminie i w całej dokumentacji, znajdującej się w instytucji rozdzielającej dotacje. Czekając na finalizację procesu wsparcia finansowego, można sprawdzić wyniki rozgrywek sportowych z pomocą Betclic kod promocyjny dostępnego na Meczyki.pl.

Korzyści wynikające z dofinansowania dla gastronomii, to najczęściej znaczące przyspieszenie rozwoju firmy, zwiększenie konkurencyjności i dostosowanie działań do współczesnych standardów oraz wymogów, związanych z ekologią czy też najnowszą technologią. Wsparcie obejmuje do 90% kosztów kwalifikowalnych.