ORGANIZACJA

Każda sesja  trwa 6  godzin. Po każdej sesji uczestnicy mogą skorzystać
z indywidualnych, 30-minutowych konsultacji.

HARMONOGRAM

02.10.2018, wt., godz. 10.00-16.00

  1. Skuteczna rekrutacja i wdrażanie do pracy
    oraz efektywne zwalnianie

16.10.04.2018, wt., godz. 10.00-16.00

  1. Zarządzanie millenialsami w gastronomii
    oraz budowanie zaangażowania pracowników w rozwój Twojej restauracji

30.10.2018, wt., godz. 10.00-16.00

  1. Relacja Pracodawca/ Pracownik a unikalne doświadczenie klienta i sprzedaż

06.11.2018, wt., godz. 10.00-16.00

  1. Tajniki skutecznego zarządzania – podsumowanie i budowa planów wdrażania zmian

LICZEBNOŚĆ GRUPY

Max 16 osób

STOSOWANE METODY

Warsztaty, prelekcje, dyskusje moderowane, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, konsultacje indywidualne, zeszyt ćwiczeń do pracy własnej w swojej restauracji.